miércoles, 26 de agosto de 2009

Renfe + FGC sota la mateixa marca: Metro Sabadell

Permeteu-me que iniciï des del meu humil blog una campanya per millorar la definició de Metro Sabadell. Fa uns dies vaig estar a Terrassa (que també diuen que són co-capitals del Vallès) i vaig trobar just el que feia mesos que pensava.

A la ciutat veïna, han creat la marca "Metro de Terrassa" per denominar tota la xarxa ferroviària que passa per la seva ciutat, incloent les noves estacions i túnels dels FGC que s'hi estan construint.

A Sabadell, en canvi, la marca "Metro Sabadell" només s'utilitza per denominar a la futura xarxa d'FGC a la ciutat. Però, i les rodalies de Renfe? Seria convenient que, des del primer moment, entenguéssim que el Metro de la nostra ciutat es composa de la línia d'FGC i també de la de Renfe. Així, el sud de la ciutat (a on no arriba l'ampliació dels Ferrocarrils) no se sentiria desplaçada del projecte de Metro Sabadell. I, mentalment, veuríem la xarxa suburbana de la ciutat com una veritable xarxa de metro. En el nostre cas, una xarxa amb dues línies diferents.

La idea té sentit i ja s'està utilitzant en altres ciutats, no només a Terrassa. A Barcelona, per exemple, Les línies d'FGC que passen per la ciutat són considerades línies de Metro. I als plànols del Metro de Barcelona, surten totes les línies de TMB, FGC i Renfe.

Al ciutadà, al final, no l'importa qui és l'operador de cada línia. El que realment l'importa és que el servei funcioni bé i que el sistema ferroviari sigui entenedor i pràctic.

Per tot això, des del meu blog, reivindico que Metro Sabadell sigui la denominació de totes les línies de tren que passen per la ciutat (FGC i Renfe). I que a tota la comunicació que l'Ajuntament fa relativa a la futura xarxa ferroviària (web, notícies, publicacions), s'hi inclogui també les parades actuals de la línia de Rodalies.

METRO SABADELL: una mateixa marca per a FGC + Renfe a Sabadell!

Exemple comunicació a Terrassa (tota la xarxa de Renfe + FGC sota una mateixa marca):


Exemple comunicació a Sabadell (la marca "Metro Sabadell" no inclou les estacions actuals de Renfe):
No hay comentarios: