lunes, 8 de abril de 2013

El paper del Dircom en l'aposta per l'Smart City


Cal apostar per l’Smart City”. Aquesta dies, coincidint amb el congrés internacional de ciutats intel·ligents Sabadell Smart Congress, aquesta expressió està de moda. Però sabem què significa realment? “Smart City” és un concepte que, a grans trets, dóna nom a les ciutats que aposten per la sostenibilitat i per fer més còmode la vida dels seus ciutadans a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. I l’aplicació d’aquestes noves tecnologies es pot fer en diversos àmbits o sectors, com ara l’economia, la mobilitat o el medi ambient, entre d’altres.

Sigui com sigui, si us fixeu, la comunicació és l’eix transversal que garanteix que realment una ciutat aposta per ser intel·ligent. I és que fer més còmode la vida dels ciutadans implica, sobretot, que les administracions i les empreses gestores de serveis públics apostin per la transparència, la immediatesa, la interacció i la comunicació en tots els canals disponibles. I en tot, la gestió professional de la comunicació corporativa hi juga un paper fonamental. És per això que és necessari que el Dircom tingui un paper rellevant en la transició del model tradicional al d’Smart City que tota administració i empresa gestora ha de fer.

En el context actual, la ciutadania condemna la falta de transparència i premia l’accés fàcil i intuïtiu a tot tipus d’informació del seu interès. A més, cal que les empreses i administracions entenguin que la immediatesa en la transmissió de missatges corporatius és un dels conceptes que més es valoren en l’era de dominada per les xarxes socials. I és en aquest sentit que la interacció també és fonamental: les administracions i les empreses han de baixar de nivell i parlar, de tu a tu, amb la ciutadania. Sobretot a les xarxes socials. La interacció i el diàleg ha d’acabar amb la direccionalitat dels missatges comunicatius que fins ara imperaven. I sobretot entendre que estar a Twitter i Facebook no és qüestió de modes, sinó d’aposta estratègica per oferir un millor servei al ciutadà. 

Al final de tot, el que un ciutadà intel·ligent vol és tenir informació. Per això el Dircom ha de tenir en compte tots els canals disponibles: els tradicionals, els on-line, els off-line i, per suposat, els 2.0. Les administracions i les gestores de serveis han de dissenyar un pla que tingui en compte tots els canals en el seu mix de comunicació: tot integrat, tot corporatiu, tot estratègicament pensat per perseguir el mateix objectiu: apostar per l’Smart City, pel ciutadà intel·ligent. O el que és el mateix: creure en la transparència, la immediatesa, la interacció i la comunicació. 

Més reflexions sobre comunicació a www.oscargid.com/blog